Privacyverklaring VidaShield Benelux

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij VidaShield Benelux. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

 

Onze Producten en Diensten

VidaShield Benelux biedt via de website producten aan,  bij een aantal van onze producten bieden wij een onderhoudscontract aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze producten en diensten.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke service te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatsen via onze website. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze producten en diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.


Wanneer je bij 
VidaShield Benelux een account aanmaakt, per mail een bestelling doet of op andere wijze van onze producten en diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 

·         Bedrijfsnaam;

·         Type organisatie;

·         Je telefoonnummer; ( van de praktijk)

·         E-mailadres; (van de praktijk)

·         Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

·         Voor- en achternaam;

·         Adres van de praktijk;

·         Betaal- en factureringsinformatie

·         Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

·         BTW nummer; (indien van toepassing).

·         E-mailadres facturatie; (indien van toepassing)

 

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit voornamelijk:

 

Koeriersdiensten zoals DHL, POSTNL, DPD etc. Deze informatie bestaat uit je voor en achternaam en de adresgegevens van de praktijk.

 

 

Cookies en soortgelijke technologie
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browser-instellingen beheren.

 

 

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Uitvoering van een bestelling. We verwerken jouw persoonsgegevens om producten en  diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om de bestelling te kunnen uitleveren middels koeriersdiensten met track&trace voorziening en de betaling van de bestelling te faciliteren.

 

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

 

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons orderbevestigingen en facturen kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Marketing. We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor jou te doen.

 

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten en diensten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

 

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

 

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

 

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam en klantnummer om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

 

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met derden zoals koeriersdiensten. We delen jouw gegevens:

·         Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het uit kunnen voeren van een transport verzending, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze producten en diensten;

·         In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

·         Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

·         Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer bijvoorbeeld de betalingstermijn is verstreken, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;

·         Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

·         Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 

 

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

 

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld altijd in de instellingen van je account kiezen of je al dan niet nieuwsbrieven/mailings van ons wenst te ontvangen.
Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

·         De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

·         De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iiii) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;

·         De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

·         De verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen,

·         Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

 

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

 

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met onze klantenservice (info
@vidashield.nl)

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke entiteit

 

 

VidaShield Benelux is een handelsnaam van Tandheelkunde Innovaties B.V. gevestigd te Rosmalen, Oude baan 11, 5242 HT, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 56838948. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Tandheelkunde Innovaties B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.